1. NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC VERTICAL FINANCE SRL, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: ”reclama, marketing și publicitate”, ”educație și cultură”, ”servicii de comunicații electronice”

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru ”reclama, marketing si publicitate”, ”educație și cultură”, ”servicii de comunicații electronice”. Refuzul dvs. determină ștergerea datelor dumneavoastră din baza de date ca urmare a transmiterii unei solicitări în scris pe această temă. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

  • companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației in vigoare
  • Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate

Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de Comandă Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a E-Antreprenoriat, înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 28148, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către E-Antreprenoriat, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către E-Antreprenoriat, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, Cumpărătorul își dă acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către E-Antreprenoriat atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa: str. Simfoniei, nr. 25, județul Timiș, Dumbrăvița, în atenția S.C. Vertical Finance S.R.L.. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

2. Cum procedez dacă nu există un Model de Plan de afaceri pentru ideea mea de afaceri?

Modelele de Planuri de afaceri sunt orientative pentru a vă ajuta în completarea propriului plan de afaceri. În cazul în care nu există un plan de afaceri pentru domeniul dumneavoastră de activitate, recomandăm achiziționarea unui model de plan dintr-un domeniu asemănător sau pentru întocmirea unui plan de afaceri personalizat în domeniul dumneavoastră de activitate, puteți apela la serviciile de consultanță personalizată oferite de echipa de consultanți E-Antreprenoriat.

3. Cum mă poate ajuta E-Antreprenoriat în lansarea unei noi afaceri?

Lansarea unei noi afaceri este o acțiune care vă va schimba viața! Ceea ce trebuie sa vă asigurați este că schimbarea va fi în bine, motiv pentru care este foarte importantă o documentare amănunțită asupra domeniului ales, a resurselor disponibile, a competitorilor locali, regionali sau naționali, a cererii pe piața vizată și a riscurilor care pot aparea în derularea afacerii respective. Un plan de afaceri inteligent cuprinde o analiză amănunțită a ideii tale de afaceri sau un curs de perfecționare al aptitudinilor manageriale sau antreprenoriale vă poate ajuta în lansarea unei afaceri. E-Antreprenoriat te ajută în întocmirea unui plan de afaceri inteligent pentru lansarea afacerii tale, având la dispoziție un model al unui plan de afaceri real și machete cu indicații de completare sau prin ghidarea spre surse de finanțare nerambursabile.

4. Cum mă poate ajuta E-Antreprenoriat în dezvoltarea afacerii mele?

Un plan de afaceri eficient și inteligent vă va ajuta foarte mult în dezvoltarea afacerii dumneavoastră pentru că vă îndrumă, fiind instrumentul principal în evaluarea situației afacerii, a investițiilor propuse pentru dezvoltarea acesteia și a strategiei implementate pentru atingerea succesului dorit. Dezvoltarea aptitudinilor manageriale sau antreprenoriale pot însemna un avantaj competitiv, motiv pentru care înncurajăm urmarea cursurilor în sistem e-Learning. Pentru un management mai eficient al afacerii tale, pornește în întocmirea propriului plan de afaceri alegând unul din Pachetele E-Antreprenoriat! Ulterior, vei fi sigur de decizia luata în privința business-ului tău. Ai nevoie de finanțarea afacerii tale? Intră pe la secțiunea Consultanță în afaceri pentru a descoperii cum poți să accesezi fondurile nerambursabile!

5. Cursurile sunt acreditate și recunoscute conform legislației in vigoare?

În momentul de față, conform legislației în vigoare din România, cursurile on-line nu sunt acreditate. De aceea, cursurile promovate de E-Antreprenoriat nu se finalizează cu o diplomă acreditată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Diplomele emise sunt în format PDF și au valoare numai de certificare al noilor competențe obținute ca urmare al parcurgerii cursului în sistemului e-learning. E-Antreprenoriat poate realiza însă la cerere și cursuri acreditate, cu participarea fizică a cursanților și derularea examenului final. Pentru mai multe detalii, contactați-ne!

6. Garantează E-Antreprenoriat succesul afacerii mele?

Produsele E-Antreprenoriat pot fi completate sau modificate spre a fi prezentate unor potențiali investitori, parteneri de afaceri, corporații, agenții guvernamentale sau potențiali finanțatori. Produsul nu prezintă nici o garanție a succesului în fața unor potențiali investitori sau finantațori, având caracter general. Mai mult, produsul nu oferă garanții de nici un fel, exprimate sau presupuse.

E-Antreprenoriat nu poate fi făcut responsabil pentru eventuale fraude de natură fiscală realizate cu ajutorul sau din interpretarea greșită a produsului. Mai mult, Macheta de Analiză financiară este una generală, care poate fi folosită doar ca un ghid, fiind recomandată avizarea de către un expert financiar competent în momentul realizării propriei analize financiare sau în momentul folosirii informației ca și model asumat de către Cumpărător.

Produsele E-Antreprenoriat au fost create pentru a ajuta Cumpărătorul în afacerea lui prin acțiunea pe mai multe domenii: dezvoltarea competențelor și ablităților manageriale prin urmarea cursurilor în sistem e-Learning, găsirea unui model de Plan de afaceri specific domeniului de activitate cu grad de complexitate diferit, întocmirea unui Plan de afaceri personal, găsirea surselor de finanțare posibile pentru ideea de afacere sau posibilitea accesării arhivei electronice pentru proiectele deja derulate sau în curs de derulare ale clienților noștri.

E-Antreprenoriat nu poate fi însă luat la răspundere pentru acuratețea informației din cadrul Planului de afaceri întocmit de către Cumpărător în urma achiziției produsului.

7. Cum selectez pachetul care mi se potrivește?

În funcție de experiența profesională, calificarea și poziția dumneavoastră în raport cu afacerea ce necesită a fi planificată, condusă și evaluată, finanțată se vor parcurge etapele propuse în Consultanța în afaceri. E-Antreprenoriat propune Planuri de afaceri ca model însoțite de machete finanaciare pentru domeniile majore din industrie și selectarea surselor de finanțare disponibile prin accesarea programelor care oferă sprijin nerambursabil. Planurile de afaceri au fost concepute pe nivele de complexitate diferite în vederea acoperirii nevoilor distincte ale consumatorilor.

Pachetul START vi se potrivește în cazul în care sunteți debutant în lumea afacerilor, nu ați mai întocmit până acum un plan de afaceri și doriți să învățați cum se face planificarea afacerii, să descoperiți instrumente utile pentru managementul afacerii dumneavoastră pentru a fi cât mai profitabil.

Pachetul PROGRES vi se potrivește dacă ați mai realizat planuri de afaceri până în momentul achiziției, aveți experiență în utilizarea instrumentelor de planificare și management în afaceri și doriți să vă consolidați cunoștințele, să vă crească rata de succes și să vă dezvoltați în acest sens.

Pachetul COMPLEX este pentru dumneavoastră în cazul în care sunteți un profesionist, având o pregătire economică în prealabil sau dacă ocupați o funcție de conducere în cadrul unei companii. Instrumentele și informațiile puse la dispoziție prin acest pachet vă vor ajuta să excelați în lumea afacerilor, să vă perfecționați în domeniul dumneavoastră de activitate și să creșteți considerabil, într-un mod eficient și eficace, competitivitatea afacerii.

8. Cât de sigură este plata online?

Plata on-line realizată prin www.euplatesc.ro prezintă un nivel ridicat de securitate, la standarde internaționale. Datele personale sau cele de card introduse în paginile securizate ale agentului încasator EuroPayment Services S.R.L. nu sunt în nici un moment expuse și nu sunt stocate.

Toate operațiunile se desfășoară într-un mediu sigur care protejează confidențialitatea, certificat VISA și MasterCard. Datele introduse de dumneavoastră sunt transmise într-un mediu criptat. Serverele de tranzacționare sunt scanate zilnic impotriva vulnerabilităților cunoscute.

Datele de card nu sunt stocate pe serverele EuPlătesc, ele fiind trimise securizat direct spre serverul băncii emitente pentru autorizarea și efectuarea tranzacției. În plus, fiecare tranzacție este verificată automat, în timp real, prin algoritmi speciali de filtrare, iar apoi manual în cazul unor suspiciuni, de către o echipă dedicată EuroPayment Services. Astfel, este eliminat orice risc de folosire frauduloasă a unui card.

9. Ce se întâmplă dacă produsele achiziționate nu pot fi deschise adecvat sau dețin versiuni diferite de software care nu permit vizionarea corectă a materialelor?

În cazul în care produsele achizitionate nu pot fi deschise adecvat sau dețineți versiuni diferite de software care nu vă permit vizionarea corectă a materialelor, vă rugăm să ne contactați pentru retrimiterea prin e-mail a produselor în versiunea adecvată.

10. Sunt incluse actualizări în versiunea de produselor?

Nu, actualizările pachetelor nu sunt incluse în pachetul achiziționat. Pentru a putea beneficia de actualizările realizate la un pachet deja achiziționat, trebuie să achiziționați din nou întregul pachet.