1. NOTĂ DE INFORMARE

Compania care administrează site-ul www.e-antreprenoriat.ro  este S.C. VERTICAL FINANCE S.R.L..

Definițiile termenilor

Precizăm că pentru a putea întelege mai bine Politica de Confidențialitate trebuie ca, mai întâi, să vă însusiți corect următoarele definiții ale cuvintelor cheie, cu scopul de a nu exista confuzii sau interpretări greșite ale politicii noastre de confidențialitate.

 • date cu caracter personal – informații referitoare la o persoana fizică;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal – operațiunea care se efectuează asupra datelor personale;
 • stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal;
 • date statistice – date obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal și care sunt utilizate numai pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare;
 • date anonime – date ce nu pot fi asociate cu o persoană;
 • sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date personale;
 • operator – orice persoană fizică sau juridică care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • terț – orice persoană fizică sau juridică, alta decât persoanele care sunt autorizate să prelucreze date;
 • destinatar – orice persoană fizică sau juridică, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă are sau nu calitatea de terț.

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată în 2007, E-Antreprenoriat are obligația de a administra datele cu caracter persoanal furnizate de utilizatori/clienți (Cumpărător) în condiții de confidențialitate și prin aplicarea măsurilor de securitate impuse și numai pentru scopurile specificate.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizătorilor/clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe e-antreprenoriat.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cu caracter personal, acestea fiind necesare finalizării și livrării unei comenzi on-line de pe site-www.e-antreprenoriat.ro. Refuzul dvs. determină imposibilitatea finalizării comenzi.

Prin completarea datelor dumneavoastră și acceptul privind Termenii și Condițiile de utilizare din formularul de Comandă, declarați că acceptați necondiționat ca datele dumneavoastră personale să fie incluse în baza de date a S.C. VERTICAL FINANCE S.R.L., și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către VERTICAL FINANCE pentru desfășurarea și/sau derularea de către VERTICAL FINANCE de activități , dar fără a se limita, cum ar fi : activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin acceptul dumneavoastră asupra Termenelor și Condițiilor veți lua la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor dumneavoastră garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea totală sau parțiala a acestora.

 1. COLECTAREA DATELOR TEHNICE ALE UTILIZATORILOR

În scopul îmbunătățirii serviciilor oferite prin intermediul website-ului putem utiliza tehnologii care permit colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre vizitatorii site-ului.

Colectarea datelelor tehnice se poate realiza în următoarele modalități:

 • din raportul de trafic al server-ului: în momentul vizitării site-ului, sunt furnizate anumite informații legate de acces, cum ar fi adresa IP, ora vizitei, locul de unde ați accesat site-ul, durata vizitei, sistemul de operare folosit, informații ce vor fi stocate de către SC VERTICAL FINANCE SRL;
 • prin intermediul cookie-urilor: când vizitați site-ul este posibil să vă fie trasmis un cookie pentru a facilita stocarea și urmărirea preferințelor sau în scopul de a vă permite o mai bună utilizare a site-ului.
 1. ACCESUL LA DATELE PERSONALE

Următoarele date vor fi dezvăluite altor utilizatori de Internet și vizitatorilor ai magazinului online creat de către Utilizator: numele societății comerciale care operează magazinul online, datele de înregistrare la Registrul Comerțului, codul de identificare fiscală, numele persoanei de contact, numărul de telefon al persoanei de contact desemnată de către societate pentru a prelua solicitările clientilor magazinului etc. Aceste informații vor fi afișate în cadrul magazinului online, în paginile dedicate contactului cu clienții magazinului. Exceptând informațiile menționate în prealabil, SC VERTICAL FINANCE SRL nu va dezvălui niciun fel de informații personale despre utilizatorii săi către terțe părți fără acordul prealabil al acestora. Putem oferi informațiile dumneavoastră personale (care au acordul dumneavoastră de a fi distribuite) afiliaților nostri, consultanților, distribuitorilor, comercianților și furnizorilor de servicii, cu care colaboram pentru susținerea și dezvoltarea site-ului.

SC VERTICAL FINANCE SRL poate dezvălui, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, informații care permit identificarea în mod personal, atunci când legea prevede în mod expres acest lucru și când toate condițiile legate de garanțiile legale sunt îndeplinite sau atunci când serviciul sau informația respectivă este necesară pentru a proteja drepturile și interesele SC VERTICAL FINANCE SRL.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Nu încurajăm declararea datelor nereale, întrucât acestea odată dovedite a fi nereale nu pot beneficia de protecție legală.

E-Antreprenoriat nu vinde, nu oferă la schimb și nu închiriază date cu caracter personal către terți.

SC VERTICAL FINANCE SRL nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații sau date cauzate de orice defecțiuni sau erori ale soft-ului cu care este conceput și găzduit site-ul E-Antreprenoriat.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Astfel, E-Antreprenoriat poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

VERTICAL FINANCE nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.e-antreprenoriat.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza de date.

Informațiile pe care le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor contractuali.

De asemenea, VERTICAL FINANCE poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața produselor și serviciilor companiei, asigurători.

 1. SIGURANȚA TRANZACȚIILOR

S.C. Vertical Finance S.R.L. recunoaște importanța respectării tuturor procedurilor legale necesare, legate de siguranța datelor personale, precum și a tranzacțiilor electronice, și a luat în acest sens toate măsurile necesare, prin metodele cele mai moderne și mai performante pentru a oferi cel mai înalt grad de sigurantță posibil.

Societatea a adoptat proceduri care protejează datele confidențiale pe care utilizatorii le oferă prin intermediul website-ului sau în orice alt fel (de exemplu, telefonic). Aceste proceduri protejează datele utilizatorilor în fața oricărei accesari nepermise sau divulgări, furt sau utilizare neconformă, modificare sau distrugere, ajutând de asemenea la certificarea faptului că datele acestea sunt exacte și sunt utilizate corect.

Firewall

Accesul la sistemele societății Vertical Finance S.R.L. (servere) este controlat de un firewall, care permite utilizarea anumitor servicii de către utilizatori, interzicând în paralel accesul la sisteme și baze de date și informații confidențiale ale societății.

Confidențialitatea tranzacțiilor

Așa cum se menționează mai sus, respectarea confidențialității se subîntelege: toate informațiile transmise de către utilizator sunt confidentiale, S.C. Vertical Finance S.R.L. luând toate măsurile necesare, astfel încât acestea să fie utilizate doar în măsura în care acest lucru este considerat necesar în contextul serviciilor oferite. Doar angajații autorizați au acces la informațiile cu privire la tranzacții și doar când acest lucru este absolut necesar.

Soluții de plată securizate

Produsele/serviciile de pe site sunt comercializate prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de EuPlătesc.ro. În vederea eliminării riscului ca datele utilizatorului să intre în posesia și să fie folosite abuziv de terțe persoane, s-au luat următoarele măsuri:

 • EuPlătesc.ro garantează securitatea sistemelor informatice;
 • Informațiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirarii etc.) nu vor fi transferate sau stocate pe serverele S.C. Vertical Finance S.R.L. sau pe serverele EuPlătesc.ro;
 • În cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul utilizatorului sunt introduse direct în sistemele Visa sau MasterCard, iar în cazul în care cardul a fost emis de catre o bancă certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacției se face doar după autentificarea utilizatorului în acest sistem – introducerea unui cod/parola secretă știută numai de către utilizator, similar codului PIN la tranzacțiile de la ATM.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica continuțul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

 1. POLITICA DE SECURITATE A DATELOR

În accesarea site-ului și utilizarea serviciilor oferite, doar în cazurile în care este necesară obținerea unui “nume de utilizator”, sunteți de acord să furnizați date adevărate, exacte și complete despre persoana dumneavoastră, așa cum se solicită în formularul de înregistrare ca utilizator.

În cazul în care informațiile nu sunt adevărate, inexacte sau incomplete, S.C. Vertical Finance S.R.L. își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa contul dumneavoastră fără nici o notificare prealabilă. Utilizatorii site-ului au posibilitatea ca în orice moment să vizualizeze și să modifice datele personale în cazul în care au intervenit modificări.

Conform Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 din 18 aprilie 2002, S.C. Vertical Finance S.R.L. respectă cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal și anume:

a) Identificarea și autentificarea utilizatorului operator

Prin utilizator operator se întelege orice persoană care acționează sub autoritatea operatorului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

Utilizatorii operatori, pentru a căpăta acces la o bază de date cu caracter personal, trebuie să se identifice. Identificarea se poate face prin mai multe metode, cum ar fi: introducerea codului de identificare de la tastatură (un șir de caractere). Fiecare utilizator operator are propriul sau cod de identificare. Autentificarea poate fi făcută prin introducerea unei parole. La introducerea parolelor, acestea nu trebuie să fie afișate în clar pe monitor. Parolele trebuie schimbate periodic în funcție de politicile de securitate ale entității (operatorului). Operatorul autorizează anumiți utilizatori operatori pentru a revoca sau a suspenda un cod de identificare și autentificare, dacă și-a dat demisia ori a fost concediat, și-a încheiat contractul, a fost transferat la alt serviciu și noile sarcini nu îi solicită accesul la date cu caracter personal, a abuzat de codurile primite sau dacă va absenta o perioadă îndelungată stabilită de entitate. Accesul utilizatorilor operatori la bazele de date cu caracter personal efectuate manual se va face pe baza unei liste aprobate de conducerea entității.

b) Tipul de acces

Utilizatorii operatori trebuie să acceseze numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu. Pentru aceasta, operatorul S.C. Vertical Finance S.R.L. trebuie să stabilească tipurile de acces după funcționalitate (cum ar fi: administrare, introducere, prelucrare, salvare etc.) și după acțiuni aplicate asupra datelor cu caracter personal (cum ar fi: scriere, citire, ștergere), precum și procedurile privind aceste tipuri de acces.

Programatorii sistemelor de prelucrare a datelor cu caracter personal nu vor avea acces la datele cu caracter personal. Compartimentul care asigură suportul tehnic poate avea acces la datele cu caracter personal pentru rezolvarea unor cazuri excepționale.

Operatorul va stabili modalitățile stricte prin care se vor distruge datele cu caracter personal. Autorizarea pentru această prelucrare de date cu caracter personal trebuie limitată la câtiva utilizatori operatori.

c) Colectarea datelor

Colectarea datelor se face prin introducere directă de către persoana vizita – utilizatorul serviciilor/produselor comandate, prin completarea formularelor disponibile pe site-ul companiei.

Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori operatori autorizați desemnați de către operator. Operatorul va lua măsuri pentru ca sistemul informațional să înregistreze cine a făcut modificarea, data și ora modificării.

d) Execuția copiilor de siguranță

Operatorul va stabili intervalul de timp la care se vor executa copiile de siguranță ale bazelor de date cu caracter personal, precum și ale programelor folosite pentru prelucrările automatizate. Operatorul va lua măsuri ca accesul la copiile de siguranță să fie monitorizat.

e) Computerele și terminalele de acces

Computerele și alte terminale de acces sunt instalate în încăperi cu acces restricționat. Dacă pe ecran apar date cu caracter personal asupra cărora nu se acționeaza o perioadă dată, stabilită de operator, sesiunea de lucru este închisă automat.

f) Fișierele de acces

Vertical FInance ia măsuri ca orice accesare a bazei de date cu caracter personal să fie înregistrată într-un fișier de acces (numit log la prelucrările automate) sau într-un registru pentru prelucrările manuale de date cu caracter personal, stabilit de operator. Pentru prelucrările automate, aceste informații vor fi stocate într-un fișier de acces general sau în fișiere separate pentru fiecare utilizator operator. Orice încercare de acces neautorizat va fi, de asemenea, înregistrată.

Operatorul este obligat să păstreze fișierele de acces cel puțin 2 ani, pentru a fi folosite ca probe în cazul unor investigații. Dacă investigațiile se prelungesc, aceste fișiere se vor păstra atât timp cât se va consideră necesar.

g) Sistemele de telecomunicații

Sistemul de telecomunicații este conceput astfel încât, datele cu caracter personal să nu poata fi interceptate sau transmise de oriunde. Daca sistemul de telecomunicații nu poate fi astfel securizat, operatorul este obligat să impună folosirea metodei de criptare pentru transmisia datelor cu caracter personal.

h) Instruirea personalului

Utilizatorii operatori care au acces la date cu caracter personal sunt instruiți asupra confidentialității acestora și sunt avertizați prin mesaje care vor apărea pe monitoare în timpul activitățăii. Utilizatorii operatori sunt obligați să își închidă sesiunea de lucru atunci când părăsesc locul de muncă.

i) Folosirea computerelor

Pentru menținerea securității prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva virușilor informatici), operatorul va lua măsuri care vor consta în: a) interzicerea folosirii de către utilizatorii operatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase; b) informarea utilizatorilor operatori în privința pericolului privind virușii informatici; c) implementarea unor sisteme automate de devirusare și de securitate a sistemelor informatice; d) dezactivarea, pe cât posibil, a tastei “Print screen”, atunci când sunt afișate pe monitor date cu caracter personal, interzicându-se astfel scoaterea la imprimantă a acestora.

j) Imprimarea datelor

Scoaterea la imprimantă a datelor cu caracter personal se va realiza numai de utilizatori operatori autorizați pentru aceasta operațiune de către operator. Operatorul este obligat să aprobe proceduri interne specifice privind folosirea și distrugerea acestor materiale.

 1. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Schimbarea Politicii de confidențialitate se va putea face dacă considerăm că este necesar, situație în care vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate vă rugăm să ne scrieți office@verticalfinance.ro